Program

Måndag 8 mars

09.00-09.15  MaiBritt Giacobini – Välkomsttal

09.15-10.45  Christopher Gillberg – Resumé över de gångna 25 åren

10.45-11.00  Paus

11.00-11.45  Björn Ramel – Trauma/NPF

11.45-13.15  Lunch/Årsmöte BNPS

13.15-14.00 Janet Cunningham – Autoimmunitet och NPF

14.00-14.15  Pausgympa

14.15-15.00  Jovanna Dahlgren – Varför behöver barnläkare ha pejl på fetma och NPF

15.00-15.15 Paus

15.15-16.00 Disputationer

Louise Öhlund – Factors affecting the pharmacological treatment of bipolar disorder

Magnus Påhlman – Autism and ADHD in children with cerebral palsy

 

Tisdag 9 mars

09.00-10.30 Edmund Sonuga-Barke – Is ADHD a single disorder?

10.30-10.45  Pausgympa

10.45-11.30  Martin Karlberg – Hemmasittare

11.30-11.45  Paus

11.45-12.30  Lotta Borg Skoglund och Lisa Thorell – Hemmasittare under Covid-19

12.30 -13.45  Lunch

13.45-14.15  Disputationer

Karin Tillman – Craniofacial malformations and psychiatric disorders from a neurodevelopmental perspective

Anna Ohlis – Deliberate self-harm among adolescents: Course, outcome and treatment

14.15-15.00  Ida Lindblad – Barn till mödrar med Intellektuell funktionsnedsättning

15.00-15.15  Paus

15.30-16.15 Marie Köhler – Allt väl?

16.15  MaiBritt Giacobini – Avslutande ord

Kontakt

Akademikonferens
018-67 20 59 / 018-67 10 03
bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se

Viktiga datum!

Konferensens datum: 8-9 mars 2021

Arrangeras av